Belastingaangifte

Belastingaangifte

Voor het invullen van de belastingaangifte over het jaar 2017 hebben  wij de volgende stukken nodig:

 • Vanaf nu heeft u uw DigiD nodig voor uw belasting aangifte, vraag het aan op www.digid.nl
 • Jaaropgave 2017 van u en uw partner (van werkgever en uitkerende instantie)
 • WOZ waarde met peildatum 1-1-2016
 • Jaaropgave hypotheekrente (van bank, verzekeraar of bijvoorbeeld familielid)
 • Bankafschriften van betaal- spaar- en beleggingsrekeningen met het saldo van 01-01-2017
 • Waardeoverzichten van spaar- en beleggingsverzekeringen met het saldo van 01-01-2017
 • Onderhandse leningen aan derden (bijvoorbeeld een lening aan familie of bekende)
 • Contant geld in kluis of portemonnee (let op: alleen bij grote bedragen)
 • Ziektekosten die gemaakt zijn en niet zijn vergoed door verzekeraar
 • Betaalde en/of ontvangen alimentatie. (partner- en kinderalimentatie)
 • Giften die zijn gedaan aan erkende goede doelen
 • Studiekosten voor beroep welke niet vergoed zijn door werkgever
 • Betaalde premies aan lijfrente of andere inkomensverzekeringen. Indien dit aan de orde is, neem dan ook uw factor A mee. ( Pensioenbrief van 2016)
 • Door u ontvangen voorlopige teruggaaf in 2017 (Ook wel voorlopige aanslag genoemd!)
 • Bij aankoop of verkoop van een woning, ook graag de afrekening van de notaris meenemen.
 • Alle andere zaken die wellicht van belang kunnen zijn

Neem in ieder geval uw uitgeprinte aangifte over het jaar 2016 mee!

Sinds 1 januari 2013 is het voor ons verboden om te werken op basis van provisie.
Alle adviezen aangaande complexe producten dient te gebeuren op uurtarief of op basis van een vast bedrag per handeling. Voor het invullen van een belastingformulier bij bestaande klanten vragen wij 50 euro. Bij niet klanten 75 euro.   Bij ingewikkelde aangiften werken we op uurtarief. Indien niet alle stukken aanwezig zijn, zullen wij op een later tijdstip het dossier opnieuw moeten openen. Wij zullen u helaas voor die extra tijd kosten in rekening moeten brengen.