Belastingaangifte

Belastingaangifte

Ook dit jaar willen wij u helpen bij het invullen van de Belastingaangifte over het jaar 2018. We hebben de volgende stukken nodig:

 • Een WERKENDE DigiD ( Anders is aangifte niet mogelijk! Vraag het aan op www.digid.nl
 • CONTROLEER UW DIGID!!
 • Jaaropgave 2018 van u en uw partner (van werkgever en uitkerende instantie)
 • WOZ waarde met peildatum 1-1-2017
 • Jaaropgave hypotheekrente (van bank, verzekeraar of bijvoorbeeld familielid)
 • Bankafschriften van betaal- spaar- en beleggingsrekeningen met het saldo van 01-01-2018
 • Waardeoverzichten van spaar- en beleggingsverzekeringen met het saldo van 01-01-2018
 • Onderhandse leningen aan derden (bijvoorbeeld een lening aan familie of bekende)
 • Contant geld in kluis of portemonnee (let op: alleen bij grote bedragen)
 • Ziektekosten die gemaakt zijn en niet zijn vergoed door verzekeraar
 • Betaalde en/of ontvangen alimentatie. (partner- en kinderalimentatie)
 • Giften die zijn gedaan aan erkende goede doelen
 • Studiekosten voor beroep welke niet vergoed zijn door werkgever
 • Betaalde premies aan lijfrente of andere inkomensverzekeringen. Indien dit aan de orde is, neem dan ook uw factor A mee. ( Pensioenbrief van 2017)
 • Door u ontvangen voorlopige teruggaaf in 2018 (Ook wel voorlopige aanslag genoemd!)
 • Bij aankoop of verkoop van een woning, ook graag de afrekening van de notaris meenemen.
 • Alle andere zaken die wellicht van belang kunnen zijn

Neem in ieder geval uw uitgeprinte aangifte over het jaar 2017 mee!